Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Turgutlu

:

ILCEMIZ

  
 
 
Tarihi
Yörede yapılan yüzey araştırmalarındaki buluntular, bölgenin tarihini M.Ö. 5. ve 4. bin yıllarına kadar çıkarmaktadır. Yörenin M.Ö. 5 binli yıllarda iskân gördüğü, M.Ö. 3 binli yıllarda da yerleşme sayısının oldukça fazla olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan araştırmalarda bazı höyükler tespit edilmiştir. Örneğin Urganlı'nın kuzeyinde, Gediz Irmağı kenarında görkemli bir konuma sahip Asartepe'nin M.Ö. 2 binli yıllarda önemli bir merkez olduğu belirlenmiştir.
Turgutlu'nun da içinde bulunduğu Manisa ve yöresinin Türklerin egemenliğine girişi 14.yüzyılın başlarıdır. 1313 yılında Saruhanoğulları tarafından bu bölge ele geçirilmiştir. 1390 yılında ise Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
1878 Aydın vilayeti salnamesine göre Turgutlu'da o tarihte erkek nüfusu 9.959 ve hane sayısı 4.867'dir. Ayni tarihlerde 2 nahiyesi ve 33 köyü bulunmaktadır.
Turgutlu 29 Mayıs 1919 tarihinden 7 Eylül 1922 tarihine kadar Yunan işgali altında kalmıştır. 30 Ağustosta kazanılan büyük zaferin ardından Yunan ordusunun Türkiye'yi terk etmeye başlamasıyla ülkede bayram havası esmiştir. Ama bu sefer de Yunanlılar şehirleri yakıp-yıkarak çekilmeye başlamışlardır. Turgutlu yangını 4 Eylül 1922 Pazartesi günü başlamış ve 6 Eylül 1922 Çarşamba akşamına kadar sürmüş şehir adeta bir kül yığını haline gelmiştir. Tahkik-i Mezalim Heyetinin yaptığı tespitlere göre 6328 evden 201 ev sağlam kalmıştır.
Yunan işgalinden sonra harabeye dönen Turgutlu, 1925-1926 yıllarında dönemin son mimari teknikleri kullanılarak tekrar inşaa edilmeye başlanmıştır. Bu yıllarda Turgutlu'nun Ahmetli ve Dağmarmara adlı 2 nahiyesi ve 44 köyü vardı. İlçe nüfusu 1925-1926'da toplam 40.729'dur.
 
Nüfus
 
İlçe merkezlerinin nüfusları baz alındığında Turgutlu 122.383 merkez nüfusuyla, Manisa ilçeleri içerisinde 98.618 nüfusu olan Salihli ve 107.086 nüfusu olan Akhisar’ın önünde ilk sırada yer almaktadır. Manisa'nın merkez nüfusu en büyük ilçesidir. 31 Aralık 2012 Yılı verilerine göre köyleriyle birlikte toplam nüfusu ise 146.087'dir.
Turgutlu, 1940'lı yıllardan sonra ilk kez 2007 yılında yapılan nüfus sayımında Ege Bölgesi'nin en büyük ilçesi konumuna tekrar yükselebilmiştir. 1950'de 25,000 olan nüfusu ancak 1980'de 50,000'i aşmıştır. 1990'da ise 74,000'e yükselmiştir. Bu dönemde nüfus bakımından Türkiye'nin birçok il ve ilçe merkezinin gerisinde kalmış olan nüfus, 1990'lı yıllarda hız kazanan sanayileşme ile birlikte tekrar hızla artışa geçmiştir. Önceki yıllarda gerisinde kaldığı bazı kentleri ise son yıllarda tekrar nüfus açısından geçebilmiştir.
 
Turizm
İlçenin en önemli turistik tesisi Urganlı Kaplıcalarıdır. Urganlı kaplıcaları, suları karbondioksitli ve bikarbonatlıdır. Sıcaklığı 62 ile 67 santigrat derece arasında değişmektedir. Evliya Çelebi, bu kaplıcaya övgü dolu sözlerle, Seyahatname’ de yer vermiştir.
Eğitim
Üniversite Eğitimi :
          Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
          Celal Bayar Üniversitesi Gölmarmara Meslek Yüksek Okulu
          Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu
Ortaöğretim Eğitimi :
          Besime Elagöz Anadolu Lisesi
          Halil Kale Fen Lisesi
          Hasan Ferdi Turgutlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
          İnci Üzmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
          Niyazi Üzmez Lisesi
          Selman Işılak Sağlık Meslek Lisesi
          Senem Aka Anadolu Lisesi
          Turgutlu Anadolu Lisesi
          Turgutlu İmam-Hatip Lisesi
          Turgutlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
          Turgutlu Lisesi
          Turgutlu Ticaret Meslek Lisesi
          Urganlı Çok Programlı Lisesi
          Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi
          Özel Gündüzalp Anadolu Lisesi
          Özel Rabia Hatun Anadolu Lisesi
          Özel Rabia Hatun Sağlık Meslek Lisesi
Ulaşım
Turgutlu'nun Manisa'ya uzaklığı 30, İzmir'e uzaklığı ise 50 km'dir. İlçe merkezinin güneyinden E–23 (İzmir-Ankara) karayolu, kuzeyinden ise İzmir-Uşak-Afyon demiryolu geçmektedir Demiryolunun İzmir'den Turgutlu'ya kadar olan 32 km'lik ilk kısmı 1863–1865 tarihleri arasında yapılmış 1866’da işletmeye açılmıştır. 1873–1875 yılları arasında da 76 km daha yapılarak Alaşehir'e kadar uzatılmıştır. E–93 karayolu ise oldukça yoğun bir trafiğe sahip olup 2 geliş–2 gidiş olarak bölünmüş yoldur. Bütün köylerin yolu mevcut olup köy yollarının tamamı asfalt kaplamadır. Yollar her mevsim ulaşıma açıktır.
          Turgutlu………………..Manisa…..: 30 km
          Turgutlu………………..İzmir…….: 50 km
          Turgutlu………………..İstanbul.. : 555 km
          Turgutlu………………..Ankara.. : 530 km
          Turgutlu………………..Trabzon.. : 1,284 km
Ekonomi
Turgutlu'nun ekonomik yapısı, tarıma ve sanayiye dayalıdır. İlçenin % 54'ünde tarım yapılmaktadır. Turgutlu'da Gediz Havzası'nın verimli topraklarının bulunması ve Akdeniz çekirdeksiz üzüm, pamuk, tütün, domates, buğday, kiraz, şeftali, erik ve zeytin, ziraatı yapılan başlıca ürünlerdir.  Sofralık üzüm üretimi önem kazandığından yayla bağcılığı gelişmektedir. Pamuk tarımı Gediz Havzasında yapılmaktadır. Tütün, kırsal kesimin geçim kaynağıdır. Kapari, kekik gibi alternatif bitkiler ekimi tanıtılmaktadır. Hububat; kırsal alanlarda tütün, taban arazilerde pamukla münavebeye girmektedir. Arpa üretimi, hayvanların yeşil ot ihtiyacını karşılamak için yapılmaktadır. Meyvecilikte şeftali, kiraz, erik ve incir üretimi önemlidir. Kiraz ve incir ihraç edilmektedir. Zeytin ağacı sayısı azdır. İlçede konserve fabrikalarının etkisi ile domates, biber ve hıyar ekimi önem kazanmıştır. Hayvancılık bitkisel üretim kadar önemli değildir.
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu