Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

KULA

:

kamu hizmetleri standartı tablosu

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Sürücü Kurslarından Alınan Sertifikaların Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi, Yıpranmış Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi ve Zayiinden Sürücü Belgesi Çıkartılması İşlemleri
A-Sürücü Kurslarından Alınan Sertifikaların Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi;
1-Şoförler Odasından dosya
2-Sürücü belgesi müracaat formu
3-Sağlık raporu
4-Diploma veya öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi
5-Kan grubu belgesi
6-Sınıfına göre harç makbuzu
7-3 adet fotoğraf
8-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
9-Sertifika
10-Şahsın bizzat müracaatı – imzası
11-Parmak izi
12-GBT-KİHBİ-UYAP sorguları
13-Kimlik ve Adres Paylaşım Sistemi sorgusu
14-Sicil kayıt işlemi ve laminatör
B-Yıpranmış Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi;
1-Dilekçe
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-3 adet vesikalık fotoğraf
4-Kan gurubu
5-45 yaş üstü için sağlık kuruluşundan alınmış rapor
6-Eski Sürücü Belgesi
C-Zayiinden sürücü belgesi Çıkartmak İçin İstenilen Belgeler;
1-Dilekçe
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-3 adet vesikalık fotoğraf
4-Kan gurubu
5-45 yaş üstü için sağlık kuruluşundan alınmış rapor
2 SAAT
 
 
D-Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgelerinin Değiştirilmesi;
1-Şoförler odasından dosya
2-Sürücü belgesi müracaat formu (fotoğraf yapıştırılacak)
3-Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tercümesi
4-Sağlık raporu (geçerlilik süresi 1 yıl)
5-Sabıka kaydı (geçerlilik süresi 1 yıl)
6-3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çektirilmiş)
7-Türk vatandaşı ise nüfus cüzdanı ve fotokopisi
8-Kan grubu belgesi
9-Elçilik mensubu ise hüviyet fotokopisi
10-KKTC. Sürücü belgelerinin tercümesi istenmemektedir
11-KKTC. Sürücü belgelerinin noterden onaylı fotokopisi
1 SAAT
2
Araç Tescil İşlemleri
A-Yeni Kayıt;
1-Aracın faturası
2-ÖTV belgesi
3-Uygunluk belgesi
4-Yetki belgesi
5-Sigortası
6-Kimlik fotokopisi
7-Şoförler cemiyetinden dosya
8-3 adet tescil müracaat formu
B- Nakil-Devir İşlemi;
1-Şoförler cemiyetinden dosya
2-3 adet tescil müracaat formu
3-Noter satış senedi
4-Araca ait eski plaka ve ruhsatlar
C- Hurdaya Ayırma İşlemi;
1-Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
2-Araca ait eski plaka ve ruhsatlar
3-Şahsın dilekçesi
4-3 adet tescil müracaat formu
D- Trafikten Çekme İşlemi;
1-Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
2-Araca ait eski plaka ve ruhsatlar
3-Şahsın dilekçesi
4-3 adet tescil müracaat formu
E-Tescil ve Trafik Belgesi Değişikliği(Zayi-Yıpranma);
1-TÜV İstasyonundan Alınan Rapor
2-Şahsın Dilekçesi
30 DAKİKA
   
3
Meskende silah Bulundurma
Ruhsatı İşlemleri
1-Silah Bulundurma Ruhsatı Talep eden herkes, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe (Kaymakamlık Makamına Hitaben) ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
2-Nüfus Cüzdan fotokopisi(nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir.Nüfus Cüzdanında Vatandaşlık Numarası bulunmayanlardan Vatandaşlık numarası istenecektir.)
3-Son altı ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf,
4-Silah Ruhsat İstek Formu,
5-Arşiv kayıtlarını içeren Adli Sicil Belgesi,
6-Silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair Sağlık Raporu
7-Silah Bulundurma Harç Makbuzu
1 GÜN
4
İşyerinde Silah Bulundurma
Ruhsatı İşlemleri
1-Silah Bulundurma Ruhsatı Talep eden herkes, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe (Kaymakamlık Makamına Hitaben) ile işyerinin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
2-Nüfus Cüzdan fotokopisi(nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir.Nüfus Cüzdanında Vatandaşlık Numarası bulunmayanlardan Vatandaşlık numarası istenecektir.)
3-Son altı ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf,
4-Silah Ruhsat İstek Formu,
5-Arşiv kayıtlarını içeren Adli Sicil Belgesi,
6-Silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair Sağlık Raporu.
7-İşyerinde Bulundurma Ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat istenir.
8- Silah Bulundurma Harç Makbuzu
1 GÜN
5
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı İşlemleri
1-Talebine ilişkin dilekçe(Kaymakamlık Makamına Hitaben)ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
2- Nüfus Cüzdan fotokopisi(nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir.Nüfus Cüzdanında Vatandaşlık Numarası bulunmayanlardan Vatandaşlık numarası istenecektir.)
3-Son altı ay içerisinde çekilmiş (6) adet vesikalık fotoğraf,
4-Silah Ruhsat İstek Formu,
5-Arşiv kayıtlarını içeren Adli Sicil Belgesi,
6-Silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair Sağlık Raporu.
7-Yivli Tüfek Ruhsatname fotokopisi.
8- Yivli Tüfek Ruhsat Harç Makbuzu
1 GÜN
6
Yivsiz Tüfek Ruhsatı İşlemleri
1- Talebine ilişkin dilekçe (Kaymakamlık Makamına hitaben) ile, İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
2- Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
3-Son altı Ay içinde çekilmiş fotoğraf(Devir işlemlerinde 2, faturalı işlemlerde 4),
4-Silah ruhsatı istek formu,
5-Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
6-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
7-Yivsiz Tüfek Ruhsat Harç Makbuzu
1 GÜN
7
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâh Bildirim Belgesi İşlemleri
1-Dilekçe(Kaymakamlık Makamına Hitaben)ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
2-Nüfus Cüzdan fotokopisi(nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir.Nüfus Cüzdanında Vatandaşlık Numarası bulunmayanlardan Vatandaşlık numarası istenecektir.)
3-Adli Sicil Belgesi
1 SAAT
8
Umuma Mahsus Pasaport İşlemleri
YENİLEME VEYA İLK KEZ PASAPORT VERİLMESİ
1-Pasaport Harç ve Defter Bedeli Alındı Makbuzu
2-Biyometrik Fotoğraf(3 adet)
3-Kimlik Fotokopisi
4-Daha Önce Alınmış Pasaport var ise Müracaat Sırasında Getirilecek
5-Şahsın Bizzat Müracaatı
6-Şahıs 18 yaşından küçük ise Anne ve babadan muvafakatname alınır
20 DAKİKA
9
Düğün ve Benzeri Eğlence Bildirim İşlemleri
1-Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe(Kaymakamlıktan Havale Yaptırılacak)
5 DAKİKA
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri: Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü                                            İkinci Müracaat Yeri: Kula Kaymakamlığı
İsim                      : Tarkan GÜNDOĞDU                                                               İsim                           : Hakan HAKYEMEZ
Unvan                   : İlçe Emniyet Müdürü                                                           Unvan                        : Kula Kaymakamı
Adres                   : İlçe Emniyet Müdürlüğü   KULA/MANİSA                         Adres                        : İlçe Kaymakamlığı  KULA   
Tel                         : 0.236.8167301                                                                       Tel                              : 0.236.8161001
Faks                      : 0.236.8167304                                                                        Faks                          : 0.236.8166262
E-Posta                 : kula@egm.gov.tr.                                                                 E-Posta                   :kula@icisleri.gov.tr
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu