Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Gördes

:

Kamu Hizmet Standartları

                                                      

                                                        GÖRDES İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ

 

                                                       HİZMET STANDARTLARI TABLOSU                                   

                

    
                                                                                                                                                         
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER
 
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
Sürücü Kurslarından Alınan Sertifikaların Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi, Yıpranmış Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi ve Zayiinden Sürücü Belgesi Çıkartılması İşlemleri
A- Sürücü Kurslarından Alınan Sertifikaların Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi;
1-Şoförler Odasından Dosya
2-Sürücü belgesi müracaat formu(fotoğraf yapıştırılacak)
3-Sağlık raporu
4-Sabıka kaydı
5-Diplomanın veya öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi
6-Kan grubu belgesi
7-Maliye veznesinden sınıfına göre harç makbuzu
8-4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
9-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (t.c. Kimlik nolu)
10-Sertifika
11-Şahsın bizzat müracaatı
12-Sertifika alındıktan sonra soyisim değişikliği yapılmış ise yeniden savcılık sabıka kaydı (eskisi ile beraber) getirilecek.
B- Yıpranmış Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi;
1-Dilekçe
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
4-Kan grubu belgesi
5-45 yaş üstü için sağlık kuruluşlarından alınmış rapor
C-Zayiinden Sürücü Belgesi Çıkartmak İçin İstenilen belgeler;
1-Dilekçe
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
4-Kan grubu belgesi
5-Soyisim değişikliği (evlilikten dolayı soyisim değişmişse evlilik cüzdanı fotokopisi, mahkeme kararı ile soyisim değişmişse mahkeme kararı fotokopisi)
6-Sağlık durumunda değişiklik varsa sağlık raporu
7-45 yaş üstü için sağlık kuruluşlarından alınmış rapor
 
1 saat
2
Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgelerinin Değiştirilmesi
D-Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgelerinin Değiştirilmesi;
1-Şoförler odasından dosya
2-Sürücü belgesi müracaat formu (fotoğraf yapıştırılacak)
3-Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tercümesi
4-Sağlık raporu (geçerlilik süresi 1 yıl)
5-Sabıka kaydı (geçerlilik süresi 1 yıl)
6-3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çektirilmiş)
7-Türk vatandaşı ise nüfus cüzdanı ve fotokopisi
8-Kan grubu belgesi
9-Elçilik mensubu ise hüviyet fotokopisi
10-KKTC. Sürücü belgelerinin tercümesi istenmemektedir
11-KKTC. Sürücü belgelerinin noterden onaylı fotokopisi
 
1 saat
3
Araç Tescil İşlemleri
A-Yeni Kayıt;
1-Aracın faturası
2-ÖTV belgesi
3-Uygunluk belgesi
4-Yetki belgesi
5-Sigortası
6-Kimlik fotokopisi
7-Şoförler cemiyetinden dosya
8-3 adet tescil müracaat formu
B- Nakil-Devir İşlemi;
1-Şoförler cemiyetinden dosya
2-3 adet tescil müracaat formu
3-2 adet nakil bildirim formu
4-Noter satış senedi
5-Araca ait eski plaka ve ruhsatlar
C- Devir İşlemi;
1-Araç tescil belgesi
2-2 adet müracaat formu
3-Noter satış senedi
D- Hurdaya Ayırma İşlemi;
1-Şoförler cemiyetinden dosya
2-Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
3-Araca ait eski plaka ve ruhsatlar
4-Şahsın dilekçesi
5-3 adet tescil müracaat formu
E- Trafikten Çekme İşlemi;
1-Şoförler cemiyetinden dosya
2-Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
3-Araca ait eski plaka ve ruhsatlar
4-Şahsın dilekçesi
5-3 adet tescil müracaat formu
1 saat
4
Trafikten men Edilen Aracın Trafiğe Çıkış İşlemleri
1-Araç sahibi veya kanuni vekili ( Nüfus cüzdanı ile birlikte)
2- Araca ait Ruhsat (Araç sahibi tüzel kişi ise Şirket yetkilisi ve imza sirküleri)
30 dk
5
Silah Bulundurma Ruhsatı Talep İşlemi
 
1-Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe.(Devir ise her iki şahıstan)
2-Adli Sicil Kayıt Belgesi (Arşiv Araştırmalı olacak.)
3-T.C.Numarası Beyanı.
4-Silah İstek Formu
5-Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu.
6-4 adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.
7-Silah Bulundurma Ruhsatı Harcının Ödendiğine Dair Makbuz.
8-Parmak izi aldırma işlemi.
9-İşyeri Bul.Talebi ise Belediyeden İşyeri Açma Ruhsatı Fotokopisi.İşyeri  
   Eğer şirket ise yetkili kurul kararı ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 
Evraklar tam alındığında
3 iş günü
 
 
6
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İşlemi.
 
1-Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe.(Devir ise her iki şahıstan)
2-Adli Sicil Kayıt Belgesi (Arşiv Araştırmalı olacak.)
3-T.C.Kimlik Numarası Beyanı.
4-Aile Hekm.den Yivsiz Tüfek Almasında sakınca olmadığına dair Rapor                                                                                                      5-.4 adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf
6-Yivsiz Tüfek Ruhsatname Harcının Ödendiğine Dair Makbuz.
8-Parmak izi aldırma işlemi
1-3 iş günü
 
7
Yivsiz Tüfek Satın Alma İşlemi
 
 
1-Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe.
2-2 adet vesikalık resim.
3-Ruhsatın aslı veya Fotokopisi.
1 iş günü
8
 
Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silâh Bildirim Belgesi İşlemleri
1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamına hitaben) ile İlçe Emniyet Amirliğine müracaat etmesi gerekmektedir
2-Adli sicil belgesi
 
1 saat
9
 
 
Matbaa  Kurulması
 
Matbaayı açacak kişilerin
1-Kimlik bilgileri
2-İkametgah ilmühaberi
3-Taabiyet bilgileri
4-Matbaanın yeri ve hangi dillerde ve hangi tabı sistemiyle çalışılacağını belirtir imzalı beyanname ile gerekli vesikalar
 
 
 
3  saat
10
Güvenlik Soruşturması
1-Güvenlik Soruşması Formu
2-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu
3-Adli Sicil Kaydı
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 
( 30 )  gün içerisinde
11
Sendika Temsilciliği Açılması İşlemleri
1-Dilekçe (adli sicil beyanlı)
2-Sendika tarafından temsilcilik açılması hakkında alınmış karar
3-Nüfus cüzdan fotokopisi
3 gün
12
Siyasi Parti İlçe Ve Belde Kuruluş İşlemleri
1-Kaymakamlık makamına dilekçe
2- Yetki belgesi  (4 adet)
3- Kurucu üyeleri gösterir çizelge (4 adet)
4- Kurucu üyelere ait belgeler (nüfus ve ikametgâh belgesi) (4 adet)
5-Matbu form (adli sicil beyanı)
  Genel kurul toplantılarında istenen belgeler
1-Kaymakamlık makamına dilekçesi
Genel kurul sonrası istenecek bilgi ve belgeler
1-Yönetim Kurulu çizelgesi 4 adet
2-Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen şahıslara ait;
      -İkametgâh ilmühaberi (4) adet
      -Nüfus cüzdanı örneği (4) adet
      -Savcılık belgesi (4) adet
      -Seçim kurulu tutanağı (4) adet
 Siyasi partilerin imza standı açmak istemeleri halinde istenen belgeler.
1-Kaymakamlık makamına hitaben yazılmış dilekçe.
2-Siyasi partinin imza standı açılması ile ilgili almış olduğu karar.
 
3 gün
13
2911 S.K.Göre Toplantı Yapılması İle İlgili İşlemler
 
1-Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerinin nüfus cüzdan fotokpisi,
2-Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerinin adli sicil beyan formu
3-Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerinin fotoğraflı ikametgâh ilmühaberleri,
4-Düzenleme kurulunun mülki amirliğe yazılı ayrı ayrı medeni haklarını kullanmaya ehil  olduklarına dair şahsi beyan belgesi,
5-Yabancı uyruklular için içişleri bakanlığından alınan izin belgesi
6-Açık hava toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerin kanunun 6.maddesi ve aynı kanunun uygulanmasına dair çıkartılan yönetmeliğin 3.maddesi gereğince kaymakamlıkça önceden belirlenen ve ilan olunan alanlardan olması,
7-Tüzel kişiliklerce düzenlenecek olan toplantılarda yönetim kurulu kararı
 
3 gün
14
Kamu Güvenliği Hakkında Etkinlikler
 
1-Kaymakamlık Makamına (48) saat önceden yazılı bildirimde bulunmak,
2-Tüzel kişi ise yönetim kurulu kararı,
3-Oyun ve temsile katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik ikametgâh ve tabiiyetlerinin bildirilmesi ve Adli sicil Beyan formu
 
3 gün
15
 
Dilekçe İle Merasim İşlemleri
 
1- Müşteki Beyanı (Şikayet Dilekçeleri için) 
2- Varsa Tanık Beyanı (Şikayet Dilekçeleri için)    
3- Olayın Mahiyetine göre Dr.Raporu ( Şikayet Dilekçeleri için)  
4- Düğün,Sünnet Cemiyet vb.için: (dilekçe,taahhütname,T.C. No.)
 
30 dakika
 
16
 
Kayıp işlemleri
 
1- Müşteki Beyanı 
2- Mağdura ait resim ( 2 adet)   
3-  Varsa Tanık Beyanı                                                    
 
30 dakika
 
17
 
Kimlik Bildirme İşl.              ( Barınanlar ve Çalışanlar İçin)
 
1- 2 Adet Form ( Doldurulmuş olarak)                               
2- 2 Adet Resim   
 
15 dakika
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu