Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

tdpkomsu

Giriş
KOMŞU KOMŞUNUN KOLLAMASINA MUHTAÇTIR PROJESİ
     Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak; Toplumun huzur ve güvenini sağlamak, suçları önleyebilmek ve meydana gelen suçları aydınlatmak için azimle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak; Toplumun huzur ve güvenini sağlamak, suçları önleyebilmek ve meydana gelen suçları aydınlatmak için azimle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak; Toplumun huzur ve güvenini sağlamak, suçları önleyebilmek ve meydana gelen suçları aydınlatmak için azimle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak; Toplumun huzur ve güvenini sağlamak, suçları önleyebilmek ve meydana gelen suçları aydınlatmak için azimle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  Ancak suçla mücadele çok yönlü yürütülmesi gereken çalışmadır. Güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için toplumla bütünleşmeli, birlikte hareket edilmelidir.  Korku salarak değil, güven tesis ederek hizmet sunulmalıdır. 
     Güvenlikle ilgili sorunların çözümlenmesinde, bütüncül bir yaklaşımla toplumun bütün kesimlerinin, kurum, kuruluşlarının ve devlet organlarının yer aldığı bir hizmet anlayışı ile yeni hazırlamış olduğumuz “ Komşu Komşunun Kollamasına Muhtaçtır”  projesini başlatmış bulunuyoruz.  
     Hayatımızı olumsuz etkileyen suç türleri arasında hırsızlık geniş yer tutmaktadır ve güvensizlik duygusunu arttırmaktadır. Bu suç türü ile mücadelede de komşuluk ilişkileri büyük önem taşımaktadır. Projemizle bu ilişkileri canlandırmayı, önleyici tedbirlerin alınmasına ve bu tedbirlerin arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.   
     İnsani ilişkileri canlandırmak ve devam ettirmek için ise, iletişim ve ilişkinin başlangıcı olan “Selam alıp vermek” çok önemlidir. Selamın şekli ve dili ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık gösterse de anlamında bir farklılık taşımamaktadır. Selamlaşma; sıcaklık, kardeşlik, barış, dostluk, arkadaşlık, sevgi, saygı ifadeleri içerir. Dost olduğumuzu, iyi niyetli olduğumuzu ifade etmiş oluruz.
     Dolayısıyla, karşılaştığımız insanlara en azından yakınımızda olan komşularımıza  “merhaba”, “günaydın”, “hayırlı sabahlar”, “iyi günler”, “iyi akşamlar”, “hayırlı geceler” gibi sözler ile selam vermeli, iletişim kurulmalı ve birbirimizi tanımlıyız.
     "Komşu kollama sistemi", suçları oluş­madan önlemek, suç korkusunu azaltmak ve giderek birbirinden uzaklaşmaya ve yabancılaşmaya başlayan, zaten kültürümüzde de mevcut olan komşuluk ilişkilerini tekrar canlandırmak amacıyla uygulanacaktır.
     Bireyler, komşular, siteler ve esnaflar arası karşılıklı dayanışma ve işbirliği ile toplumsal güvenlik sistemi tesis edilecektir. Bireylerin etrafında olup biten olaylara kayıtsız kalmasını önlemek ve site veya apartmanlarda daha güçlü bir komşuluk ilişkisi sağlamak amacıyla kurulmuş olan bu sistem sayesinde tüm önle­nebilir suçlara karşı toplum bir araya gelecek ve bütün Manisa için daha huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşama şansı elde edilmiş olacaktır.
     Çünkü komşuluk bize yabancı olmayan, geçmişimizden gelen ve gü­zelliklerle dolu bir olgudur. Bu konuda birçok atasözü ve özdeyişimiz vardır. “Komşu komşunun külüne/kollamasına muhtaçtır” gibi.
     Başlangıçta pilot bölge olarak sitelerin yoğun olduğu Güzelyurt, 75. Yıl Mahalleleri uygulama alanı olarak seçilmiştir. Uygulama alanı zamanla genişletilerek bütün Manisa olacaktır.
     Komşu Kollama sisteminin en önemli hedefi; güvenlik tedbirlerini arttırarak suç önlemek, suç önleme bilinci oluşturarak, duyarlı bir toplum yapısını sağlamaktır.
     Komşu Kollama, suça karşı polisin ve toplumun birlikteliğinin ve yardımlaşmasının bir ispatıdır.
     Komşu Kollama programının hedefi, en önemli suç türü olan evden hırsızlıklar ve iş yerinden hırsızlıkları önlemek ve failini yakalamaktır. Bu tür suçlar faili zor bulunan ama basit, etkili ve teknolojik tedbirler alarak kolayca önlenebilecek suçlardır.
     Suç korkusu, insanları en az gerçek suç kadar belki de daha fazla etki­leyen bir sorundur. Bu nedenle, suç korkusuyla, gerçek suç gibi mücadele edilmesi gerekir. Komşu Kollama Sistemi ile toplumdaki bireyler üzerindeki güvenlik duygusunun geliştirilmesi ve olası riskler hakkında topluma doğru bilgi verilmesi ile algılanan suç korkusu düzeyinin aşağı düzeylere çekilmesi amaçlanır.
     Çalışmalar sırasında 2013 yılında 40 ayrı sitede 161 bina, 3048 hanede 1800 aile ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.
     Alınan olurla 2014 yılında da uygulamaya devam edilmektedir.
 

 Proje ile ilgili görüntüler

 

Önceki Resim Duraklat Sonraki Resim
  • Merkezi Hekim Randevu Sistemi
  • Manisa Valiliği
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polsan
  • Manisa PEKAY Şubesi
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • Manisa KGYS