Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

organizesanayi

Giriş
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
Bilim insanlarına göre güvenlik ihtiyacı; yeme içme ihtiyacından sonraki sırayı almaktadır. Böylesine önemli ve anlamlı bir görevi üstlenen kuruluşlardan biri olan Polis teşkilatının görev ve yetkileri 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda belirtilmiştir. “Polis; asayişi sağlar. Kişi, toplum, tasarruf emniyeti ile mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza eder. Yardım isteyenlere, yardıma muhtaç çocuklara, sakat ve acizlere yardımcı olur.”
Polis Merkezlerinin başlıca iki görevi vardır; suçun işlenmesinden önce planlı devriye hizmetleri ve istihbarat çalışmaları yaparak önleyici güvenlik tedbirleri almak, ikincisi işlenmiş suç hakkında Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen görevleri yapmaktır.
Suçun işlenmesinden sonra yapılan adli hizmetler: sanayi.jpgSuç işleyenin yakalanması işlemi, Polis biriminde suça ilişkin tanzim edilen kayıtlar ve suçta kullanıldığı iddia edilen silah ve araçların adli birimlere teslimi
Düzenleme, kontrol, koruma faaliyetleri: Devriye ve nokta hizmetleri, toplantı ve gösteri yürüyüşü, grev-lokavt, siyasi parti ya da dernek toplantıları, basın açıklamaları, çelenk sunma törenleri, özel günlerde alınan tedbirler, devlet büyüklerinin seyahatleri, kişi ve bina korumalar gibi
Adli, mülki, askeri tebligat işlemleri: Her türlü bildirim işlemleri.
Olağanüstü zamanlarda yapılan hizmetler: Sıkıyönetim, olağanüstü hal, kriz yönetimi, tabii afetler gibi.
Polis merkezleri, teşkilatımızda yükü en fazla olan birimlerimizdendir. 24 saat süreyle hizmet vermektedir.
 
İRTİBAT TELEFONU:0236 233 11 56
 
  • Merkezi Hekim Randevu Sistemi
  • Manisa Valiliği
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polsan
  • Manisa PEKAY Şubesi
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • Manisa KGYS