Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

hususidamgalipasaport

Giriş
 
Gerekli Evraklar Nelerdir?
HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT
HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL-ÇİPLİ) PASAPORTLARDA GEREKLİ BELGELER

1)T.C.Numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
* Kimlik yıpranmış ve fotoğraf da çok eski olmamalıdır.
* Doğum 00.00.1937 ve ..1937 gibi olan kimlikler değiştirilmelidir.
* Medeni hali ve diğer bilgiler güncel olmalıdır.

2)Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet 5x6 cm ebadında biometrik fotoğraf gerekmektedir.

3)9164 sayılı hesaba;
Defter bedeli 108,00 TL yatırılacaktır. (Vergi Dairesi Müdürlükleri ve istenilen Bankalara)
(Makbuzlarda mutlaka tahsil edildi kaşesi, tahsil eden memurun kaşe ve ıslak imzası olacaktır.)
* Ücretler pasaport alacak kişi adına yatacaktır.

4)Çalışan ve emekli için "görev belgesi"

5)Sadece çalışanlar için "pasaport talep formu". Çalıştığı kurumun (imza sirküleri daha önceden Pasaport Şube Müdürlüğümüze gönderilmiş) yetkili amiri tarafından onaylatılarak tanzim edilecektir.

6)Varsa eski pasaport getirilecektir.

7)Çocuk/çocukları için öğrenci belgesi (mutlaka ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır.)
* Hak sahibi olan ailesinden dolayı hususi pasaport alacak öğrencilerin durumu bölümünde açıklanmıştır.

8)18 yaşından küçüklerde muvafakatname (noterden veya Pasaport Şube Müdürlüğünde yapılabilir.)
* Muvafakatname Pasaport Şube Müdürlüğünde yapılacak ise; çocukların anne-babası birlikte kimliklerinin aslı ve fotokopileri ile gelmeleri gerekmektedir.

9)Hak sahibi ve pasaport alacak kişi mutlaka müracaata gelmelidir. (yeni doğan bebeklerde dahil, mutlaka fotoğraf çektirilmesi ve bebeğin müracaata getirilmesi gerekmektedir.)

10)Pasaportlar Ankara'da basılıp P.T.T.Kargo aracılığı ile verilen adreslere gönderilecektir.

11)Tüm pasaportlarda süre uzatma yapılmamakta, süresi biten pasaport iptal edilerek iade edilmektedir.
NOT: Hak sahibinden başka, eş ve çocuklarda hususi damgalı (çipli-yeşil) pasaport alacak ise pasaport talep formunun arkalı önlü ve hak sahibinin kimlik fotokopisi çekilerek evraklara eklenecektir. Her şahıs için ayrı dosya açılacaktır.
 
Kimler nereden alabilir?
HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT
 • T.B.M.M. eski üyeleri
 • Eski Bakanlar
 • Görevleri süresince Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları
 • Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri
 • Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurlarına ve diğer kamu görevlileri
 • Sözleşmeli olarak çalışanlardan, kadro karşılıkları olmayan ancak T.C.Emekli sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri, Birinci, ikinci ve üçüncü derecelerden kesilmekte olan Devlet Memurlarına ve diğer kamu görevlileri
 • Dört, beş ve altıncı maddelerde belirtilenlerden emeklilik ve çekilme sebebiyle vazifelerinden ayrılmış bulunanlara
 • Birinci, ikinci ve üçüncü derecelerde bulunup da hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunan Devlet Memurları ile Subay ve Astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet Memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan veya rütbeleri itibariyle bugün hususi damgalı pasaportu almaya hak kazananların emsalleri
 • Bunların eşleri ile bu tür pasaportu almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin başkaları ile evlenmemiş dul eşleri
 • Bu durumda olanların yanlarında yaşayıp evli bulunmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenci olduğunu belgeleyen 25 yaşını doldurmamış, kız ve erkek çocukları
 • Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaportu almak için il merkezlerinde bulunan Pasaport Şube Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Süresi Ne Kadardır?

HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT
-Hususi damgalı pasaportlar en az 6 ay, en fazla 5 yıl süre ile verilir.
 
Kurumdan hangi evrakları temin etmeliyim?
HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT
Hala görevine devam edenler için;
Kadro derecesini, unvanını ve görev yerini gösteren “görev belgesi
-Üzerinde fotoğraflar bulunan “Pasaport Talep Formu”

NOT: Hak sahibinden başka, eş ve çocuklarda hususi damgalı (çipli-yeşil) pasaport alacak ise pasaport talep formunun arkalı önlü ve hak sahibinin kimlik fotokopisi çekilerek evraklara eklenecektir. Her şahıs için ayrı dosya açılacaktır.

Emekliler için;
Sadece üzerinde kadro derecesini, emekli olduğu unvan ve tarihi gösteren “görev belgesi”
Not : Bu belgelerin süreleri 15 gündür.
AÇIKLAMA :
*Kurumdan kast; İl Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri veya Genel Müdürlükler'dir.
Örneğin; öğretmenler için kurum İl Milli Eğitim Müdürlükleri iken, Hakimler için Ankara merkezli Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'dur.
 

Pasaport talep formları tanzim yetkisi kimlere verilmiştir?

HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT
Kurumlarca yılın son ayı veya takip eden yılın başlangıcında pasaport talep formlarını imzalamaya yetkili kişilerin imza sirkülerinin ilgili Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. (Yıl içerisinde yapılan değişiklikler ayrıca bildirilmelidir)
*Pasaport talep formlarını kurumlarda yukarıda belirtilen kişilerce(imza sirküsü bulunan) imzalanarak onaylanması gerekmektedir.

-Hakimler ve Savcılar : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (ANKARA)

-Tarım ve Köyişleri İl Müdürlüklerinden emekli olanlar : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (ANKARA)

-İmar Bankasından emekli olanlar, Ziraat Bankası çalışanları ve emekli olanları: T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü (ANKARA)
 
 

Hak sahibi ailesinden dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocukların ve öğrencilerin durumu?

HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT
1-6009 sayılı Kanunun 58 inci Maddesi; “Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğunu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir” şeklinde düzenlenmiştir.
Anılan kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle hususi pasaport hak sahibinin hakkından dolayı çocukların 18 yaşının ikmaline kadar bu pasaportu alma, 18 yaşından sonra ise kanunda yazılı diğer şartları taşımaları ve öğrenime devam etmeleri halinde bu pasaportu en fazla 25 yaşına kadar alma hakları bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen hususların değiştiği, 5434 Sayılı Kanuna tabi dul/yetim aylığı almaya başladığı, SSK, BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI ile ilişiğinin başladığı, pasaportunda çocuk bakıcılığı veya buna benzer çalışma vizesi bulunduğu hallerde tanzim edilen pasaportun kullanılamayacağı, pasaport birimleri tarafından iptal edilmesi gerektiği, aksi takdirde hak sahibi hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

2-Yurt dışındaki eğitim-öğretim kurumunu kazanan öğrencilerin pasaport işlemleri Ö.S.Y.M. Büroları tarafından verilen yurt dışında herhangi bir okulu kazandığına dair KAZANDI belgesi ile yapılmakta olup, tanzim edilen pasaportlar ile yurt dışına çıkarak okula kaydını yaptıktan sonra; öğrenci belgesinin aslını veya uluslararası geçerliliği bulunan apostil işlemi ve yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesini temin ederek Pasaport Şube Müdürlüğümüze ulaştırması gerekmekte, aksi halde pasaportları iptal edilmektedir.

3-Hususi damgalı pasaport almaya hak sahibi olup, halen çalışanların eşi ve ergin olan çocuğu, hak sahibinin çalıştığı kurumca düzenlenmiş ve hak sahibince imzalanmış talep formu ile İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Hak sahibinin ayrıca müracaata gelmesi istenilmeyecektir.
Ancak hak sahibinin ergin olmayan çocukları için ise bahse konu imzalı ve onaylı talep formu ile her iki ebeveyninden muvafakatname, vekaletname veya taahhütname istenecektir. Bu belgelerle müracaat edilmesi durumunda ayrıca hak sahibinin müracaata gelmesi istenilmeyecektir.
Emekli olan vatandaşlarımızın eşi ve çocuklarının hususi damgalı pasaport müracaatında bulunmaları durumunda vekaletname, muvafakatname ya da taahhütname getirmeleri gerekmektedir. Bu belgelerle müracaat eden hak sahibinin eşi ve çocuklarının hususi damgalı pasaport müracaatında bulunmaları halinde hak sahibinin müracaata gelmeleri istenmeyecektir.

NOT: Hak sahibinden başka, eş ve çocuklarda hususi damgalı (çipli-yeşil) pasaport alacak ise pasaport talep formunun arkalı önlü ve hak sahibinin kimlik fotokopisi çekilerek evraklara eklenecektir. Her şahıs için ayrı dosya açılacaktır.
 
 
 
Öğrenci belgesi ile ilgili önemli bilgi
HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT
 • Geçerlilik süresi 6 aydır.
 • Islak imzalı ve mühürlü olmalıdır.
 • Muteber öğrenci kimlik kartları da öğrenci belgesi yerine geçmektedir. Fakat üzerinde eğitim öğretim yılı yazmalı veya eğitim öğretim bandrolü olmalıdır. (Örneğin öğrenci kimlik kartının üzerinde 2010-2011 ibaresi var ise; 2010 yılı içerisinde ve 2011 yılı 31 Aralık tarihine kadar geçerli olur.)
 • Yurt dışında eğitimine devam eden öğrenciler için; öğrenci belgesinin Türkçe tercümesi yapılmalı ve yapılan
 • Ö.S.Y.M. kazandı belgesi ile işlem yaptıranlar en kısa zamanda yurt dışındaki okullarına kesin kayıt yaptırdığına dair öğrenci belgesini 4.maddeye uygun olarak düzenlettirip göndermelidir.tercüme apostil mührü ile tasdik edilmelidir.

 

· Çalışan,emekli,müstafi ve merhum memur eşi pasaport talep formu
· HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT
· Emeklilerde yazılarında mezuniyet durumlarını belirteceklerdir.
· Yeni bir düzenleme ile Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazanmış Emekli,Müstafi,ve Merhum Eşleri Talep Formu Doldurmayacaktır
 
 • Merkezi Hekim Randevu Sistemi
 • Manisa Valiliği
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Trafik Güvenliği
 • İçişleri Bakanlığı
 • Polsan
 • Manisa PEKAY Şubesi
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • BİMER
 • Manisa KGYS