Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

hizmetdamgalipasaport

Giriş
Gerekli evraklar nelerdir?
HİZMET DAMGALI (GRİ) PASAPORT
HİZMET (GRİ-ÇİPLİ) PASAPORTLARDA GEREKLİ BELGELER

1)T.C.Numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
* Kimlik yıpranmış ve fotoğraf da çok eski olmamalıdır.
* Doğum 00.00.1937 ve ..1937 gibi olan kimlikler değiştirilmelidir.
* Medeni hali ve diğer bilgiler güncel olmalıdır.

2)Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet 5x6 cm ebadında biometrik fotoğraf gerekmektedir.

3) 9164 sayılı hesaba;
Defter bedeli 108,00 TL yatırılacaktır. (Vergi Dairesi Müdürlükleri ve istenilen Bankalar)
(Makbuzlarda mutlaka tahsil edildi kaşesi, tahsil eden memurun kaşe ve ıslak imzası olacaktır.)
* Ücretler pasaport alacak kişi adına yatacaktır.

4)Görevlendiren kurumdan "pasaport talep formu" kurumun yetkili amiri (imza sirküleri daha önceden Pasaport Şube Müdürlüğümüze gönderilmiş) tarafından onaylatılarak tanzim edilecektir.

5)Varsa eski pasaport getirilmelidir.

6)Anne ve babalarının haklarından dolayı pasaport alacak çocuk/çocuklar için gerekli işlemler, “Ailesinden dolayı hizmet pasaportu alacak öğrencilerin durumları” bölümünde anlatılmıştır.

7)18 yaşından küçüklerde muvafakatname (noterden veya Pasaport Şube Müdürlüğünde yapılabilir.)
* Muvafakatname Pasaport Şube Müdürlüğünde yapılacak ise; çocukların anne-babası birlikte kimliklerinin aslı ve fotokopileri ile gelmeleri gerekmektedir.

8)Varsa parmak izi formu getirilecektir.

9)Hak sahibi ve pasaport alacak kişi mutlaka müracaata gelmelidir. (yeni doğan bebeklerde dahil, mutlaka fotoğraf çektirilmesi ve bebeğin müracaata getirilmesi gerekmektedir.)

10)Pasaportlar Ankara'da basılıp P.T.T.Kargo aracılığı ile verilen adreslere gönderilecektir.

11)Tüm pasaportlarda süre uzatma yapılmamakta, süresi biten pasaport iptal edilerek iade edilmektedir.

12) İl ve İlçe Belediye Meclis Üyeleri için;
* Belediye meclis kararı
* Belediyeden imzaya yetkililerce onaylanmış “pasaport talep formu”
* Valilik makamından “görevlendirme onayı”

13) İl Genel Meclis Üyeleri için;
* Valilik makamından “pasaport talep formu”
* Valilik makamından “görevlendirme onayı”
 
 

Kimler nereden alabilir?

HİZMET DAMGALI (GRİ) PASAPORT
SayılıPasaport Kanununun 14.Maddesinin (B) Bendinde;
Bu kanunun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalıpasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dışmemleketlere gönderildiklerinde veya dışmemleketlerde vazifeye alındıklarında verilir denilmektedir.

Bu pasaportu almak için il merkezlerinde bulunan Pasaport Şube Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
 
Süresi ne kadardır?
HİZMET DAMGALI (GRİ) PASAPORT
Hizmet damgalı pasaportlar en az 6 ay, en fazla 5 yıl süre ile verilir.

-Hizmet pasaportu tanzim edilen vatandaşlarımız görevlendirme haricinde başka amaçlarla yurt dışına çıkmayıp, görev bitiminde hizmet pasaportunu kurumuna teslim etmesi gerekmektedir.

Pasaportun süresi devam ederken bir başka görevlendirme söz konusu olduğunda; pasaportun geçerlilik süresi, gideceği ülkenin istediği geçerlilik süresine yetiyor ise; pasaport hamillerinin defter bedeli hariç diğer tüm belgeleri tamamlayarak tekrar Pasaport Şube Müdürlüğümüze müracaat ederek belgelerin sisteme tarattırılmak suretiyle eklenerek onaylanması gerekmektedir.
Kurumdan hangi evrakları temin etmeliyim?
HİZMET DAMGALI (GRİ) PASAPORT
-Görevlendirmeyi yapan kurumdan “Pasaport Talep Formu”
-Belediye meclis üyeleri : Meclis kararı ve Valilikten onay,
-İl genel meclisi üyeleri : Yalnızca Valilikten onay almaları gerekmektedir.
NOT: Görevli olarak gidilecek ülke vize uyguluyor ise; görev başlangıç tarihinden en erken 25 gün önceden, vize uygulamıyor ise; en erken 15 gün önceden müracaat edilmesi gerekmektedir.

Hak sahibi ailesinden dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocukların ve öğrencilerin durumları

HİZMET DAMGALI (GRİ) PASAPORT
1-“Hizmet damgalıpasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve işsahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğunu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibinin hizmet süresi kadar hizmet damgalıpasaport verilir.
Hizmet damgalıpasaport hak sahibinin hakkından dolayıçocukların 18 yaşının ikmaline kadar bu pasaportu alma, 18 yaşından sonra ise kanunda yazılıdiğer şartlarıtaşımalarıve öğrenime devam etmeleri halinde bu pasaportu en fazla 25 yaşına kadar hak sahibinin hizmet süresi kadar bu pasaportu alma haklarıbulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen hususların değiştiği, 5434 SayılıKanuna tabi dul/yetim aylığı almaya başladığı, SSK, BAĞKUR ve EMEKLİSANDIĞI ile ilişiğinin başladığı, pasaportunda çocuk bakıcılığıveya buna benzer çalışma vizesi bulunduğu hallerde tanzim edilen pasaportun kullanılamayacağıpasaport birimleri tarafından iptal edilmesi gerektiği, aksi takdirde hak sahibi hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

2-Yurt dışındaki eğitim-öğretim kurumunu kazanan öğrencilerin pasaport işlemleri Ö.S.Y.M. Büroları tarafından verilen yurt dışında herhangi bir okulu kazandığına dair KAZANDI belgesi ile yapılmakta olup, tanzim edilen pasaportlar ile yurt dışına çıkarak okula kaydını yaptıktan sonra; öğrenci belgesinin aslını veya uluslar arası geçerliliği bulunan apostil işlemi ve yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesini temin ederek Pasaport Şube Müdürlüğümüze ulaştırması gerekmektedir. Aksi halde hak sahibinin hizmet süresi kadar tanzim edilen pasaportlar iptal edilecektir.
 
Öğrenci belgeleri ile ilgili önemli bilgi
HİZMET DAMGALI (GRİ) PASAPORT
 • Geçerlilik süresi 6 aydır.
 • Islak imzalı ve mühürlü olmalıdır.
 • Muteber öğrenci kimlik kartları da öğrenci belgesi yerine geçmektedir. Fakat üzerinde eğitim öğretim yılı yazmalı veya eğitim öğretim bandrolü olmalıdır. (Örneğin öğrenci kimlik kartının üzerinde 2013-2014 ibaresi var ise; 2013 yılı içerisinde ve 2013 yılı 31 Aralık tarihine kadar geçerli olur.)
 • Yurt dışında eğitimine devam eden öğrenciler için; öğrenci belgesinin Türkçe tercümesi yapılmalı ve yapılan tercüme apostil mührü ile tasdik edilmelidir.
 • Ö.S.Y.M. kazandı belgesi ile işlem yaptıranlar en kısa zamanda yurt dışındaki okullarına kesin kayıt yaptırdığına dair öğrenci belgesini bir önceki maddeye uygun olarak düzenlettirip göndermelidir.

 

Örnek pasaport talep formu
· HİZMET DAMGALI (GRİ) PASAPORT
 
 
​​
 • Merkezi Hekim Randevu Sistemi
 • Manisa Valiliği
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Trafik Güvenliği
 • İçişleri Bakanlığı
 • Polsan
 • Manisa PEKAY Şubesi
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • BİMER
 • Manisa KGYS